Reservdelar

SAUTER RESERVDELSBESTÄLLNING

  1. För att vi skall kunna ta fram exakt rätt reservdel till Er maskin så behöver vi informationen från typskylten på revolvern. Om typskylten skulle vara svår att läsa av pga. skyddsplåtar i maskinen så går det oftast att ta com-numret på revolverskivan. Genom detta nummer kan vi få fram rätt revolvertyp i vårt datasystem.

  2. Om skylten är helt oläslig – tag då bort denna så hittar du com-numret instansat i revolverhuset under skylten. På äldre revolvrar före 1990 kan även numret vara instansat i bakgaveln, under motorkåpan. En ny skylt med rätt data ingraverat går att beställa när man vet vilket com-nummer revolvern har.

  3. Är det ett verktyg du behöver reservdelar till så har dessa också ett id-nummer, precis som reservdelarna . Id-numren är alltid 6 siffriga. XXX XXX

    Vid beställning av Sauter reservdelar skicka mail till Sauter@cnc-tekno.com eller ring 0243 – 244 144